Maspo Enerji 2. Faz Yatırımından Elektrik Satışına Başladı!

Maspo Enerji 2. Faz Yatırımından Elektrik Satışına Başladı!

MASPO
Enerji A.Ş.’nin Manisa Alaşehir’de Türkiye’nin en büyük ilk 10 jeotermal
santrali arasında yerini alan 30 MW gücündeki ALA-2 jeotermal enerji
santralının T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından geçici kabulü
yapılarak işletmeye alındı.

Maspo Enerji
ikinci faz jeotermal enerji yatırımı ALA-2’yi işletmeye alarak hem elektrik
satışına başladı hem de yenilenebilir enerji alanında 40 MW kurulu güce ulaştı.
Gürmen Giyim “İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” arasında!
Maspo Enerji Türkiye’nin llk Jeotermal AR-GE Merkezi!