Müşteri odaklı yaklaşımı benimsiyor ve bu doğrultuda doğru kişileri doğru işe yerleştiriyoruz.

Şirketimiz içerisinde yüksek potansiyelleri adil değerlendirme ile seçip kariyer planlaması yapıyoruz.

Çalışanlarımızı, kendi potansiyellerini etkin olarak kullanabilecekleri ve Grubun ana hedeflerine ulaşmasında değer yaratabilecekleri görevlerde değerlendiriyoruz.

Etik bakış açımızdan asla vazgeçmeden, güven veren, yeni fikirlere açık iş ortamı oluşturuyoruz.

Tüm grup şirketlerinin ihtiyaçlarına ve güncel yaklaşımlara dayanarak, çalışanların sistemli bir şekilde değerlendirilmesini, performanslarının üst düzeye çıkarılarak geliştirilmesini ve çalışanlarla uzun soluklu iş birliği kurulmasını önemsiyoruz.



GÜRMEN'li Olmak!

  • Tüm paydaşlarıyla ilişkilerinde ADİL, DÜRÜST ve ETİK kurallara uygun davranmayı,
  • Marka stratejilerine uygun şekilde HEDEFE VE BÜYÜMEYE odaklı hareket etmeyi,
  • BİZ olma anlayışıyla ve TAKIM RUHUYLA hareket etmeyi,
  • Müşteriyi odağına alarak MUTLU MÜŞTERİLER yaratmayı,
  • SORUMLULUK alma bilincine sahip olmayı,
  • ZAMANINDA karar almayı ve sonuçlarını TAKİP etmeyi,
  • Davranış ve iş yapış biçimlerinde TUTARLILIK göstermeyi ve SÜREKLİLİK sağlamayı,
  • DEĞİŞİME hızlı adapte olmayı ve YENİLİKLERE AÇIK olmayı gerektirir.