Yasal Uyarı | Gurmen Group
Yasal Uyarı

Bu sitenin sahibi Gürmen Grup'tur. Sitemizi ziyaret eden kullanıcılar aşağıdaki koşulları, yazılanlarla

sınırlı olmamak şartıyla tüm maksat ve halin icabı ile kabul etmiş sayılacaktır.

www.gurmen.com.tr sitesinde yer alan tüm bilgiler, tablolar, yorum ve tavsiyeler ile buradan yapılan

tüm linkler, kullanıcıya bilgi vermek amacıyla sunulmuştur. Gürmen Grup internette yer alan web

sitesindeki bilgilerin mevcut durumu yansıtması için makul olan tüm gayreti göstermiştir. Bu sitede

yer alan bilgilerin revizesi ya da düzeltilmesi ile ilgili olarak; Gürmen Grup önceden haber vermeksizin,

istediği zaman sitedeki bilgilerin revizesi, değiştirilmesi, düzeltilmesi ve çıkarılması gibi işlemleri

yapacak tek yetkili olup bu konudaki tüm haklara sahiptir. Bu sitede kullanılan bazı ifadeler ileriye

dönük olarak hazırlanmış olabileceğinden çeşitli risk ve belirsizlikler içermesi mümkündür. Muhtelif

nedenlerden dolayı gerçek sonuç ve gelişmeler, bu ifadelerde belirtilen ya da ima edilenlerden somut

bir şekilde farklı olabilir.

Kullanıcılar bilgi ve dokümanları sadece bilgi edinmek amacıyla kullanabilir. Burada mevcut olan

bilgiler Gürmen Grup'un önceden yazılı izni alınmaksızın kısmen veya tamamen kopya edilemez,

dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz alt lisansla kullandırılamaz, değiştirilemez, ileride kullanılmak

üzere saklanamaz, hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz veya kullandırılamaz. Bu siteye erişim

serbest ve anonimdir.

Bu sitede yer alan herhangi bir bilgiyi, herhangi bir şekilde tahrif etmek; her türlü cezai hukuki

takibata neden olacaktır.

Gürmen Grup bu web sitesinde yayınlanmış bilgiler ya da bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden

veya siteye ulaşılamamasından doğan ve doğacak zarar ve/veya kayıplardan dolayı hiçbir şekilde

sorumluluk kabul etmez. Bu web sitesinin yayınlanması, hiç bir kişi ve/veya kuruluşa herhangi bir

konuda, herhangi bir taahhüt içermemektedir. Sitede yer alan bilgiler ışığında verilecek her türlü

kararlar ile ilgili tüm sorumluluk, bu siteyi ziyaret eden kişiye aittir.

Gürmen Grup web sitesine veya bu siteden bağlantı yapılarak ulaşılan herhangi bir web sitesine

girilmesi veya bunların kullanımından doğabilecek doğrudan veya dolaylı kayıp veya zararlardan,

Gürmen Grubu sorumlu tutulamaz.

Sitede yer alan bilgilerin çeşitli nedenlerle doğruluk içerecek şekilde güncelleşmemesi; revize de

gecikme, sitede olması muhtemel bir yanlışlık veya eksiklikten yada değişiklikten ötürü Gürmen

Grub'a hiç bir nam altında sorumluluk yüklenemez. Güncellemeye ilişkin tarih bulunması, belirtilen

hususlar aksine Gürmen Grubu hiçbir şekilde yükümlülük altına sokmaz.

Bu sitede bulunan bilgi veya ifadelerin (tasarımlar, resimler, logo v.b. gibi) telif hakkı Gürmen Grup'a

aittir. Gürmen Grup'un yazılı izni olmaksızın kullanılamaz. Site ve içeriğindeki bilgilerin kullanımından

doğabilecek ihtilaflarda, Türkçe Yasal Uyarı metni esas alınacak olup, böyle bir durumda Gürmen

Grup her türlü hukuki haklarını kullanacağını taahhüt eder.